Molino.sk Nákupný košík je prázdny

Pravdepodobne nemáte nainštalovaný Flash player. Nájdete ho na adrese www.adobe.com

Obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenie


Nákup tovaru prostredníctovom internetového obchodu www.molino.sk môžu uskutočnovať fyzické alebo právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť týmito Obchodnými podmienkami.


Objednanie tovaru


Objednávky na jednotlivé druhy tovaru je možné realizovať prostredníctvom nákupného košíka v e-shope. Pokiaľ z nejakého dôvodu nefunguje priame objednávanie, môže kupujúci zaslať objednávku ako obyčajný e-mail na badurova@sapstav.sk, resp. zrealizovať objednávku telefonicky. Odoslaním objednávky sa táto stáva pre kupujúceho záväznou. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri registrácií, alebo pri realizácií objednávky. Po preverení dostupnosti tovaru a termínu dodania obdrží kupujúci potvrdenie objednávky zo strany www.molino.sk  tohto okamihu vzniká záväzný kúpno-predajný vzťah.


Storno objednávky


Kupujúci má právo bezplatne stornovať objednávku (e-mailom, telefonicky) aj bez udania dôvodu, a to iba v deň vystavenia objednávky a v prípade, že produkty ešte neboli vyfakturované.


Dodacie a platobné podmienky


Objednaný tovar je možné vyzdvihnúť osobne po telefonickom dohovore, nechať doručiť kuriérskou službou.Bohužiaľ doručovanie Slovenskou poštou  sme  zrušili , pretože  naše  zasielky prichádzali zákazníkom poškodené .Uvedené ceny pre doručenie platia pre  Slovensko . V prípade záujmu doručenia tovaru mimo  územia Slovenska , treba  odkonzultovať cenu doručenia na č.t. 0903 951 472  .


CENA ZA DORUČENIE :

 

SKLO :


1. pri nákupe do 200,- €
* osobný odber (BA - dohoda) 0 €
*doručenie kuriérom balík do 10 kg, platba za tovar cez účet 6,- €

* doručenie kuriérom balík od 10 - 20 kg, platba za tovar cez účet  7,- €

* doručenie kuriérom balík od 20 - 30 k, platba za tovar cez účet  10,- €

*doručenie kuriérom balík  od 30 - 50 kg,platba za tovar cez účet  12,- €

* dobierka 1,20 € (pripočítava sa k sume za doručenie pri odoslaní tovaru na dobierku)

2. PRI NÁKUPE NAD 200,- €   ZA DORUČENIE NEPLATÍTE!

 Spôsob platby


Kupujúci za tovar zaplatí v € spôsobom dohodnutým v objednávke, a to:
- dobierkou - za tovar platí pri prevzatí
- úhradou na účet bankovým prevodom
Pri platbe uvádza ako variabilný symbol číslo faktúry .

Dodacie lehoty


Objednávka tovaru sa spracováva v priebehu 1-2 dní, pričom o vybavení objednávky bude kupujúci informovaný e-mailom . V prípade platby prevodom na účet, doba spracovania začína plynúť až po poukázaní čiastky na účet predávajúceho. Doba expedície sa štandardne pohybuje v rozmedzí 1-7 dní v závislosti od skladových zásob resp. v závislosti od skladových zásob dodávateľov predávajúceho. V prípade predĺženia doby dodania tovaru, predávajúci upozorní kupujúceho na túto skutočnosť e-mailom . V prípade, že kupujúcemu predlžená doba nevyhovuje, má možnosť stornovať objednávku.
Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na miesto odberu, ktoré si kupujúci uviedol v objednávke. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky a tieto potvrdiť na prepravnom liste. Neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nemusia byť akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu.


Garancia ceny


V prípade zaplatenia dohodnutej ceny a v prípade korektnej funkčnosti systému garantuje predávajúci cenu z objednávky. Vo všetkých ostatných prípadoch si vyhradzujeme právo na zmenu cien, o čom bude kupujúci informovaný.


Reklamácie


Reklamácia sa vzťahuje na chyby tovaru spôsobené výrobcom, ktoré kupujúci zistil po prevzatí tovaru. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako za škody spôsobené vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohoto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho.
Na predávaný tovar je poskytovaná záruka 24 mesiacov, záruka začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.


Vrátenie tovaru


V súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) môžete tovar zakúpený v našom internetovom obchode vrátiť do 7 pracovných dní od dňa prevzatia tovaru. Tovar je potrebné vrátiť na adresu sídla spoločnosti v originálnom balení, kompletný , nepoužitý a nepoškodený. Vrátenie tovaru nám oznámte vopred a uveďte akým spôsobom bude tovar doručený. Prepravné náklady pri vrátení tovaru hradí zákazník. Pozor!!! Tovar zaslaný späť na dobierku nebude prijatý! Cena za tovar (bez poštovného) Vám bude vrátená platbou cez účet bezodkladne po skontrolovaní vráteného tovaru.SAPSTAV , s.r.o. nenesie zodpovednosť za:
1. oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom ( kuriér)
2. oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa
3. poškodenie zavinené doručovateľom  kuriér); viditeľne poškodený tovar (poškodený obal balíka a pod.) nepreberajte.

 

Záverečné ustanovenia


Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny Obchodných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia.

 

Ochrana osobných údajov

 

Pri ochrane osobných údajov predávajúci postupuje v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zaväzujeme sa neposkytnúť osobné údaje zákazníka inej fyzickej alebo právnickej osobe, alebo subjektu pre akékoľvek iné účely, ktoré nesúvisia s plnením zmluvy, pokiaľ k tomu zákazník nedá výslovný písomný súhlas. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci v súvislosti s plnením zmluvy a záväzkom dodať objednaný tovar zákazníkovi, poskytuje osobné údaje zákazníka (t.j. meno, titul, adresa, tel.kontakt...)  doručovateľskej spoločnosti, s ktorou má predávajúci uzatvorenú zmluvu o poskytovaní služieb.  

Copyright © 2010-2023 Molino.sk
Tvorba eshopov - All4Shop.sk